شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

*ري را

خوب بود...
*ري را
{a h=maysan}در انتظار آفتاب{/a} ممنونم :)
هما بانو
مثل هميشه زيبا ....:) @};-
*ري را
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} سپاسگزارم :) @};-
چراغ جادو
*ري را
رتبه 58
40 برگزیده
1443 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
*ري را عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top