شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

*ري را

+ [وبلاگ] ميعاد
*ري را
ميعاد آيا اين آدميان خواهند فهميد که چيزي را نمي‌توانند به زور تصاحب کنند؟ خواهند فهميد حتي اگر به دست‌شان بياورند، باز براي آن‌ها نخواهد بود؟ پرنده که قفس را خانه‌ نمي‌داند، پرنده را اگر زنداني نکنند به آشيانه خواهد برگشت اگر برنگردد هم عاقبت در خيال آن خواهد مُرد. حالا تو بگو پرنده براي قفس است يا براي آشيانه؟
عالي عزيزم :) @};-
*ري را
{a h=sibekaal66}اشک زمستان{/a} {a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} خيلي ممنونم ازتون :) @};-
{a h=shaerekochak} ري را{/a} فدات گلم:-) @};-
ساعت دماسنج
*ري را
رتبه 58
40 برگزیده
1443 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
*ري را عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top